ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစိုင်းစိန်လင်း

အမည် ၊ ဦးစိုင်းစိန်လင်းအဘအမည် ၊ ဦးစုလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရှမ်း/ ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၃-၄-၁၉၅၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကျောက်မဲမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ M.Sc (ရူပဗေဒ)မဲဆန္ဒနယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်

အမည် ၊ ဦးခင်မောင်မြင့် (ခ) ဦးဒိတ်အဘအမည် ၊ ဦးကျော်လွင်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၅-၂-၁၉၆၇)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ငရုတ်တုံကျေးရွာ၊ ရေဦးမြို့နယ်ပညာအရည်အချင်း ၊ တတိယနှစ်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မဲဆန္ဒနယ် ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၃-၂၀၁၆)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးနေဝင်း

အမည် ၊ ဦးနေဝင်းအဘအမည် ၊ ဦးစိမ်းမောင်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ဗမာ / ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၉-၆-၁၉၄၈)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ဗန်းမော်မြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc (ရူပဗေဒ)မဲဆန္ဒနယ် ၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

ဦးဇော်ဝင်း

အမည် ၊ ဦးဇော်ဝင်းအဘအမည် ၊လူမျိုး/ ဘာသာ ၊မွေးသက္ကရာဇ် ၊မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ပညာအရည်အချင်း ၊မဲဆန္ဒနယ် ၊ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးနော်လီ(ခ)ဇခေါင်ခမ်းရယ်

အမည် ၊ ဦးနော်လီ(ခ)ဇခေါင်ခမ်းရယ်အဘအမည် ၊ ဦးဇော်လွမ့်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ လော်ဝေါ် / ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၅-၇-၁၉၇၄)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မန်ဒေါင်ကျေးရွာ၊ ဝိုင်းပညာအရည်အချင်း ၊ B.A Geo (ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ပထဝီဝင်)မဲဆန္ဒနယ် ၊ ဝိုင်းမော်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၀-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးလဆိုင်း

အမည် ၊ ဦးလဆိုင်းအဘအမည် ၊ ဦးဒါရှီနော်ဂျာလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၀-၃-၁၉၇၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကထန်ယန်ရွာ၊ ကာမိုင်းမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ ဒသမတန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ဖားကန့်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးလဆိုင်း

အမည် ၊ ဦးလဆိုင်းအဘအမည် ၊ ဦးဒါရှီနော်ဂျာလူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၀-၃-၁၉၇၂)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ကထန်ယန်ရွာ၊ ကာမိုင်းမြို့ပညာအရည်အချင်း ၊ ဒသမတန်းမဲဆန္ဒနယ် ၊ ဖားကန့်မြို့ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ဦးကျော်ကျော်ဝင်း

အမည် ၊ ဦးကျော်ကျော်ဝင်းအဘအမည် ၊ ဦးချစ်မော်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ရှမ်း/ ဗုဒ္ဓမွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၃-၂-၁၉၅၆)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မိုင်းနောင်ရွာ၊ အင်းတော်ကြီးဒေသပညာအရည်အချင်း ၊ B.Ag (စိုက်ပျိုးရေးပညာဘွဲ့)မဲဆန္ဒနယ် ၊ မိုးညှင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ကိုယ်စားပြုပါတီ ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၃၁-၁-၂၀၁၉)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ဥပဒေ/နည်းဥပဒေများ

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ကျင့်သုံးနေသည့် ဥပဒေ/ နည်းဥပဒေများ

အမည် ၁ The Upper Burma Land Revenue Manual ၂ The Burma Land Acquisition Manual ၃ The Burma Excise Act Volume 1 ၄ The Burma Excise Act Volume 2 ၅ ၁၈၉၅ ခုနှစ်၊ ကချင်တောင်တန်းသား မျိုးရိုးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်း ၆ ၁၈၉၆ ခုနှစ်၊ ချင်းတောင်တန်းစည်းမျဉ်း ၇ ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ ခန္တီးလုံအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့် ၈ ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ သောင်သွတ်နှင့် ဇင်္ဂလိန်းခန္တီး တရားဥပဒေနှင့် ရာဇဝတ်တရားစီရင်ရေးအမိန့် ၉ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ချင်းဝိသေသတိုင်း အက်ဥပဒေ ၁၀ ၁၉၅၄ […]ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်

ကချင်ပြည်နယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် (၃)

ဦးတိန့်ဆောင်

အမည် ၊ ဦးတိန့်ဆောင်အဘအမည် ၊ ဦးမန်ရှန်ဘောမ်တိန့်လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်(လာချိဒ်)/ ခရစ်ယာန်မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁၇-၂-၁၉၆၃)ခုနှစ်မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ ဖောင်းဆိုင်အုပ်စု၊ မုံးကိုးမြို့၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်။ပညာအရည်အချင်း ၊ ဝိဇ္ဇာဘွဲ့(သမိုင်း)စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၁၈-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့ဆက်လက်ဖတ်ရှူရန်