ဦးခက်ထိန်နန်

 ဦးခက်ထိန်နန်

အမည် ၊ ဦးခက်ထိန်နန်
အဘအမည် ၊ ဦးခက်လ
လူမျိုး/ ဘာသာ ၊ ကချင်/ ခရစ်ယာန်
မွေးသက္ကရာဇ် ၊ (၁-၄-၁၉၅၉)ခုနှစ်
မွေးဖွားရာဇာတိ ၊ မရမ်း၊ မိုးကောင်းမြို့နယ်။
ပညာအရည်အချင်း ၊ B.Sc(Zoo), Dip in Agri, D.Min (Diploma of ministry)
စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်နေ့ ၊ (၁၈-၂-၂၀၂၁)ရက်နေ့

ဆက်စပ်နေသော သတင်းများ